اخبار

فن بازار تخصصی نانو در صنعت برق به زودی کار خود را آغاز خواهد کرد ...

ادامه مطلب

در ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق، اولین نشست تخصصی استارتاپ‌های فعال حوزه نانو در صنعت برق با حضور متخصصین این حوزه و ایده‌پردازان فعال برگزار شد. ...

ادامه مطلب

ششمین دوره مجمع اقتصاد فناوری نانو با همکاری مشترک ستاد نانو ریاست جمهوری و مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق در پژوهشگاه نیرو برگزار خواهد شد. ...

ادامه مطلب

گزارش برگزاری ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق منتشر گردید. ...

ادامه مطلب

مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق منتشر شد. ...

ادامه مطلب

در راستای ارج نهادن به تولیدات علمی شرکت‌کنندگان در ششمین کنفرانس ملی توسعه فناوری نانو در صنعت