جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

آدرس: شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی

شماره تلفن: 88079447 و 88578837

شماره تلفن همراه: 09109276782

شماره فکس: 88079447

ایمیل: nanopower@nri.ac.ir