این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

چاپ مقالات منتخب کنفرانس در مجلات علمی-پژوهشی معتبر

چاپ مقالات منتخب در مجلات علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش های نوین و مواد و فناوری های پیشرفته

با هماهنگی های به عمل آمده با مجلات علمی پژوهشی مواد پیشرفته و پوشش های نوین و مواد و فناوری های پیشرفته، تعدادی از مقالات منتخب در کنفرانس پس از تایید این نشریات به چاپ خواهند رسید. فصلنامه مواد پیشرفته و پوشش های نوین توسط انجمن علمي صنايع رنگ ايران و فصلنامه مواد و فناوری های پیشرفته توسط پژوهشگاه مواد و انرژی به چاپ می رسند که هر دو نشریه دارای درجه اعتبار علمی-پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هستند.

صفحه انتشاراتبازگشت1395/11/27
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !