مسابقه طرح های نوآورانه

صفحه اصلی > مسابقه طرح های نوآورانه

 

معرفی

مرکز "توسعه فناوری نانو در صنعت برق و انرژی" برگزاری مسابقات دوره ای "طرح های نوآورانه نانو در صنعت برق" را با محوریت به کارگیری فناوری نانو در  رفع چالش های موجود در صنعت برق در برنامه کاری خود قرار داده است تا از این طریق ضمن پاسخگویی به نیازهای فناورانه صنعت برق  وکمک به حل مشکلات و معضلات این صنعت، گامی در جهت شناسایی صاحبان ایده، پژوهشگران و فناوران این عرصه و حمایت از آنها بردارد.
مسابقه 1:

- دریافت اطلاعات و راهنمای ثبت نام مسابقه ارائه راهکار نوآورانه با تاکید بر فناوری نانو جهت رفع مشکل آلودگی در مقره های الکتریکی
- دریافت پوستر