شورای سیاست‌گذاری ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق

صفحه اصلی > شورای سیاست‌گذاری ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق

اعضا شورای سیاست‌گذاری ششمین کنفرانس ملی فناوری نانو در صنعت برق:

آقای دکتر محمد صادق قاضی‌زاده

آقای دکتر محمد کبیری اصفهانی

آقای مهندس سید محسن مرجانمهر

آقای دکتر مهدی احسانیان

آقای دکتر مسعود تقوایی

آقای مهندس اسماعیل نمازی

آقای مهندس پرویز غیاث الدین

آقای مهندس علی اکبر ژام

آقای مهندس صفر فرضعلی‌زاده

آقای دکتر مجید عمیدپور

آقای دکتر پرویز رمضانپور

آقای مهندس محمد صادق باقرپور

آقای مهندس ابوذر صالحی

آقای دکتر همایون حیدری

آقای مهندس علی اکبر فلاح شیخلری

آقای مهندس احمد احمدی

آقای مهندس ناصر قندهاری

آقای دکتر غلامرضا لطیف شبانگاهی

خانم دکتر نسترن ریاحی نوری

 

آقای مهندس حسین کوهانی