این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
صفحه اصلی > انتشارات
.: انتشارات

 علاوه بر انتشار مجموعه مقالات، تعدادی مقالات منتخب کنفرانس در نشریات زیر نیز به چاپ خواهند رسید:

 

فصلنامه مواد پيشرفته و پوشش ­هاي نوين 


ISSN 2322-1356

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي) 

صاحب امتياز: انجمن علمي صنايع رنگ ايران
مدير مسئول: دكتر علي اصغر صباغ الواني
سردبير: دكتر كمال الدين قرنجيگ

 

مجله مواد و فناوريهاي پيشرفته


Journal of Advanced Materials and Technologies 

ISSN 2008-4269

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي) 
 
صاحب امتياز: پژوهشگاه مواد و انرژي
مدير مسئول: ‌دكتر سيد محمدمهدي هادوي
سردبير: دكتر يزداني راد

 

فصلنامه نانو مواد

ISSN 2008-6156

فصلنامه داراي رتبه علمي - پژوهشي (فني مهندسي)

صاحب امتياز: دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

مدير مسئول: دكتر سيد حسين بديعي

سردبير: دكتر محمد رضا رحيمي پور