این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
صفحه اصلی > ارائه شفاهی
.: ارائه شفاهی

قابل توجه کاربران گرامی، جهت دریافت الگوی فایل ارائه شفاهی کلیک نمایید.

کلیه فایل های ارائه های شفاهی می بایست حداکثر تا تاریخ 21 اردیبهشت 1396 از طریق سامانه کاربری ارسال گردد. علاوه بر این، سخنرانان محترم می بایست رزومه یک صفحه ای خود را نیز براساس الگو که در فایل زیپ شده مربوط به الگوی ارائه شفاهی موجود است تکمیل نمایند و در قالب یک فایل ارسال نمایند. 

برای ارسال فایل ارائه به قسمت «وضعیت  مقاله» مراجعه کرده و از طریق «ارسال فایل ارائه» فایل خود را ارسال نمایید.