این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
صفحه اصلی > پوستر
.: پوستر

قابل توجه کاربران گرامی، جهت دریافت الگوی فایل پوستر کلیک نمایید.

پوسترها می بایست در روز ارائه (از طریق سایت همایش اطلاع رسانی خواهد شد) به صورت پلات شده و آماده همراه ارائه دهنده بوده و حداکثر یک ساعت قبل از زمان ارائه پوسترها در محل مشخص شده نصب گردد.

ابعاد پوستر، عرض 70 و ارتفاع 120 سانتی متر می باشد.