این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
صفحه اصلی > ارسال آثار
.: ارسال آثار

قابل توجه کلیه فناوران و پژوهشگران محترم

مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق از کلیه طرح ها و ایده های نوین در زمینه حل معضل ریزگردها حمایت و پشتیبانی می نماید. بدین منظور از کلیه پژوهشگران، متخصصین، فناوران و صاحبنظران دعوت می شود تا پس از ثبت نام در
سامانه کاربران، آثار خود را در قالب پیشنهاد پروژه، محصول، فناوری نوین و ... از طریق بخش "ارسال اثر" ارسال نمایند.