این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
 
 
اطلاع رسانی > تابلوی اعلانات >
.: تابلوی اعلانات

اطلاعیه ویژه : نویسندگان مقاله
خبر مهم!

مهلت دریافت نسخه کامل مقالات تا تاریخ 20 اسفند 1395 از طریق سامانه کاربران می باشد. به منظور تسریع در فرآیند داوری و تعیین نتایج پیش از پایان مهلت مذکور اقدام به ارسال مقاله خود نمائید.

  
صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر