دوشنبه 01 مرداد 1403
Please specify menu style in settings.
نگهداشت درست و مناسب، نقش بسیار زیادی را در افزایش عمر دستگاهصنعت برق و انرژی کشور، هرساله نیازمند سرمایه گذاریهای زیادی جهت توسعه و بازسازی به منظور تامین نیاز مصرف و همچنین رعایت اصول استانداردهای فنی می‌باشد. كیفیت و قیمت تجهیزات بكار گرفته شده در صنعت برق نقش غیرقابل انكاری را در مسائل مبتلابه این صنعت دارا بوده و طبیعی است در صورتیكه بتوان از تجهیزات با كیفیت و قیمت مناسب بهره برد نه تنها حجم سرمایه گذاری لازم كاهش می یابد بلكه كیفیت بهره برداری از این صنعت نیز با بهبود بیشتری مواجه خواهد گردید.
افزایش مصرف انرژی برق و نیاز به تولید بیشتر این انرژی كه لازمه آن احداث نیروگاه‌های جدید و توسعه شبكه انتقال و توزیع نیرو می باشد نیاز این صنعت را به ساخت و تهیه تجهیزات به وضوح نشان می دهد. لهذا برای تولید و انتقال و توزیع مناسب انرژی برق نیازمند به استفاده از تجهیزات مرغوب و با كیفیت می باشیم كه این مهم نقش آزمایشگاههای مرجع منطبق با استانداردهای معتبر را برای كنترل كیفیت تجهیزات مذكور نمایان می سازد. برای اطمینان از كیفیت تجهیزات بكار گرفته شده در صنعت برق لازم است كه این تجهیزات قبل از نصب در شبكه، تحت فرآیند كنترل كیفیت و به ویژه انجام آزمونهای لازم قرار گرفته و در صورت موفقیت در این مورد، مجوز خرید و بهره برداری از آنها صادر گردد. عدم وجود آزمایشگاه‌های مرجع معتبر تا چند سال قبل در كشور سبب گردیده بود كه این آزمونها در آزمایشگاه‌های سایر كشورها صورت پذیرفته و یا متاسفانه به طور كلی صورت نگرفته كه این مساله مشكلات متعددی را برای صنعت برق ایجاد نموده بود. باتوجه به اهمیت این موضوع برای صنعت برق ایران ضروری است كه مقوله توسعه آزمایشگاه‌های مرجع را در دستوركار قرار داده و در جهت تكمیل، تجهیز و راه اندازی آن اقدام نماید.
از اینرو با هدف هدفمند سازی ساز و كار كنترل كیفیت تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق و پشتیبانی از محققین و پژوهشگران و با هدف افزایش تامین برق پایدار و كاهش خاموشی ها در شبكه, مرکز آزمایشگاههای مرجع پژوهشگاه نیرو تشکیل گردید.
 • كنترل كیفیت تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق با هدف برند سازی شبكه ملی آزمایشگاهی صنعت برق و انرژی در حوزه داخل و خارج از كشور و توسعه بازار مرتبط
 • پیشنهاد آزمونهای اجباری با هدف حصول اطمینان از كیفیت تجهیزات و مشخص كردن گستره آزمونها
 • تهیه و تدوین سند كسب و كار آزمون با هدف مدیریت انجام آزمون، نظامند كردن تعرفه گذاری آزمونها و مدیریت ارجاع كار به آزمایشگاههای شبكه ملی آزمایشگاهی صنعت برق
 • تعیین آزمایشگاههای مرجع مورد نیاز صنعت برق منطبق با نظام كنترل كیفیت تجهیزات
 • شناسایی و تائید صلاحیت آزمایشگاه های موجود در سطح كشور ( مراكز پژوهشی، صنعت، دانشگاه و ....) با هدف استفاده حداكثری از سخت افزار موجود در كشور
 • تهیه نقشه راه و برنامه استراتژی و ارائه برنامه عملیاتی تجهیز و راه اندازی آزمایشگاههای مرجع مورد نیاز صنعت برق با تعیین الویت و بر اساس مطالعه و شناسایی انجام شده بر روی آزمایشگاههای موجود و افزایش اعتبارات دولتی و بخش خصوصی در این حوزه
 • استقرار و اخذ گواهینامه سیستم مدیریت كیفیت در آزمایشگاه‌ها منطبق با استاندارد ISO/IEC 17025
 • مشارکت در ارائه طرح كلان تدوین، تصویب و پایش استانداردهای صنعت برق با هدف ترویج استفاده از استاندارد در صنعت برق و حضور در مجامع بین المللی تدوین كننده استاندارد
 • توسعه مدیریت و بهبود نیروی انسانی
 • بهبود خدمات مشتریان و تعامل با ذی‌نفعان
 • بهبود فرايندها در بخش آزمايشگاه‌ها
 •  افزایش اعتماد برای استفاده از تجهیزات در صنعت برق با توجه به نقش آزمایشگاههای مرجع در ارزیابی و مطابقت آنها با استاندارد های ساخت تجهیزات و تولید مواد
 • ارتقاء كیفیت تولیدات داخلی و حمایت از ساخت داخل
 • سنجش صحیح و مناسب كیفیت كالا و تجهیزات تولیدی مطابق با قوانین و مقررات در مسیر كنترل كیفیت آنها
 • افزایش اعتماد در اطلاعات ارائه شده برای تحلیل و تصمیم گیری در پروژه های تحقیقاتی، مطالعاتی، تولیدی
 • كاهش هزینه ها و ایجاد امكان تصمیم گیری در برنامه های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی در صنعت برق
 • كاهش تلفات، حوادث و نارسائیها در صنعت برق در راستای حفاظت از محیط زیست
 • ارتقاء تندرستی و رفاه مصرف كنندگان و عموم مردم
 • استقرار قوانین و مقررات به ویژه استانداردهای جدید در اثر فعالیت آزمایشگاههای مرجع
 • تكمیل زنجیره آزمون در نظام تضمین كیفیت مواد و تجهیزات مورد استفاده در صنعت برق كشور با هدف كسب اطمینان از استاندارد بودن و صحت عملكرد تجهیزات به كار گرفته شده در بخشهای مختلف صنعت برق
 • ایجاد شبكه آزمایشگاهی توانمند در صنعت برق كشور با هدف استفاده حداكثری از امكانات موجود داخلی و معرفی آزمایشگاههای شبكه بعنوان قطب اصلی ارائه خدمات آزمایشگاهی برتر در منطقه خاورمیانه و آسیای میانه
 • عدم نیاز به استفاده از خدمات آزمایشگاهی آزمایشگاههای خارج از كشور با هدف ممانعت از صرف هزینه های ارزی
 • ممانعت از استفاده تجهیزات نامرغوب و فاقد كیفیت در صنعت برق كشور كه منجر به خسارتهای زیادی از جمله افزایش تلفات انرژی برق، قطع مكرر برق، افزایش هزینه های تعمیرات و تعویض قطعات، انجام بازدید های مكرر و غیره خواهد شد.
 • حمایت از ساخت داخل و تولید ملی از طریق ارزیابی كیفیت تجهیزات ساخت داخل و ارائه نتایج آزمونها به سازندگان، در مسیر اصلاح و بهبود در كیفیت تجهیزات تولیدی
 • استقرار سیستم پایش استانداردهای صنعت برق و ایجاد سازو كار مناسب جهت ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای در این حوزه و حضور قدرتمند در مجامع علمی دنیا با وجود امكانات منحصر به فرد آزمایشگاهی و توان علمی بالا جهت مشاركت در تدوین استانداردهای بین المللی
مركز آزمایشگاههای مرجع پژوهشگاه نیرو از سال 1381 فعالیت اصلی خود را در پژوهشگاه نیرو آغاز نمود. البته آزمایشگاههای پژوهشگاه با توجه به نیاز صنعت برق در سالیان قبل و بر اساس زمینه های تخصصی مورد نیاز تجهیز و راه اندازی شده بودند.
لهذا مرکز آزمایشگاههای مرجع پژوهشگاه نیرو با توجه به رسالت مهمی كه در صنعت برق و انرژی کشور عهده دار آن گردید با ارائه یك برنامه منظم و كاربردی و با عنایت به اجرای آن در خصوص فرآیند تحقیق و توسعه و اثر بخشی آن در برنامه های مرتبط با بحث آزمایشگاه های مرجع، اهداف زیر را برای خود برگزدید كه بطور یقین با اجرای دقیق برنامه ها تحقق به اهداف مذكور در این مجموعه نمایان گردیده است:
 • افزايش اعتماد براي استفاده از تجهيزات در صنعت برق با توجه به نقش آزمايشگاههاي مرجع در ارزيابي و مطابقت آنها با استاندارد هاي ساخت تجهيزات و توليد مواد
 • كاهش هزینه ها و ایجاد امكان تصمیم گیری در برنامه های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی در صنعت برق و انرژی
 • افزایش اعتماد در اطلاعات ارائه شده برای تحلیل و تصمیم گیری در پروژه های تحقیقاتی، مطالعاتی، تولیدی
 • كاهش تلفات، حوادث و نارسائیها در صنعت برق در راستای حفاظت از محیط زیست
 • سنجش صحیح و مناسب كیفیت كالا و تجهیزات تولیدی مطابق با قوانین و مقررات در مسیر كنترل كیفیت آنها
 • ارتقاء تندرستی و رفاه مصرف كنندگان و عموم مردم
 • استقرار قوانین و مقررات به ویژه استانداردهای جدید در اثر فعالیت آزمایشگاههای مرجع
آزمایشگاههای مرجع پژوهشگاه نیرو با بهره گیری از كارشناسان مجرب و با بكارگیری انواع تجهیزات و دستگاههای مجهز، معتبرترین مرجع انجام آزمونهای مورد درخواست در صنعت برق و انرژی می باشند كه كلیه خدمات آزمایشگاهی را بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی به صنعت برق و سایر صنایع و در داخل و خارج از كشور ارائه می نمایند
این آزمایشگاهها دارای گواهینامه تائید صلاحیت و آزمایشگاه همکار از سازمان ملی استاندارد ایران بوده و از اولین آزمایشگاههای بوده اند که موفق به اخذ گواهینامه مدیریت سیستم كیفیت مبتنی بر استانـدارد ISO/IEC 17025:2005 از مرجع اعتباردهی DAkks آلمان شده اند.
آزمایشگاههای مرجع پژوهشگاه نیرو در شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید در صنعت برق و انرژی، آزمونهای لازم را برای كنترل كیفیت انواع مختلف تجهیزات الكتریكی جهت صدور گواهینامه مطابقت با استانداردهای تولید انجام می دهند.