دوشنبه 01 مرداد 1403

فعالیت های جاری در حال انجام در پژوهشکده

 • تدوین اولویت‌های پژوهشی و طرح‌های کلان پژوهش و فناوری
 • توسعه فناوری‌های نوین صنعت برق و انرژی در سطح ملی
 • اجرای پروژه‌های حاکمیتی و با ریسک بالا
 • حمایت از توسعه دانش کاربردی و تولید ایده، به ویژه در تعامل با دانشگاه‌ها و تشکل‌های دانش بنیان
 • راهبری پژوهش با رویکرد انجام پروژه‌های مشترک دانشگاه و صنعت
 • بررسی طرح‌های تحقیقاتی پیشنهاد شده توسط کمیته‌های تحقیقات شرکت‌های مدیریت تولید برق
 • نظارت بر پروژه‌های تحقیقاتی مربوط به شرکت‌های مدیریت تولید برق
 • بررسی و داوری گزارش‌های پروژه‌های تحقیقاتی انجام شده توسط شرکت‌های مدیریت تولید برق
 • بررسی و ارزیابی محصولات ساخت داخل مربوط به نیروگاه‌ها بمنظور صدور گواهینامه تاییدیه
 • نظارت و مشاوره در رابطه با پروژه‌های ساخت داخل قطعات و تجهیزات مورد نیاز نیروگاهی
 • نظارت و مشاوره در رابطه با پروژه‌های بازسازی قطعات نیروگاهی
 • ارائه خدمات مهندسی، آزمایشگاهی و مشاوره‌ای به شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و شرکت‌های زیر مجموعه‌های
 • آزمون، بازرس و استاندارد
 • برگزاری سمینارهای علمی